den 15 mars

Fråga

2010/11:377 Egen el

av Gustav Fridolin (MP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Flera norrländska nätbolag har nu öppnat för en fungerande produktion av så kallad egen el. Det har man gjort genom att införa verklig nettoavräkning, där eventuellt överskott av el från små elproducenter ”sparas” och kvittas över året. Genom att inte ta betalt för elen utan bara kvitta producerad el mot konsumerad så löser man problemen med dagens lagstiftning. Man visar också att det är tekniskt möjligt att öppna för produktion av ”egen el”. De tre stora elbolagens ovilja att införa ett liknande system hämmar den småskaliga utbyggnaden av grön el, och gör det svårt för den stora majoriteten av landets elkonsumenter att genom kloka investeringar sänka sina elkostnader.

Mot bakgrund av det vill jag fråga närings- och energiministern om hon avser att vidta åtgärder för att göra det möjligt för alla landets elkonsumenter, oavsett vilket nätbolag man är kund hos, att få del av nettoavräkning vid tillverkning av ”egen el”.