den 15 mars

Fråga

2010/11:376 Nätneutralitet mellan olika hemsidor

av Marianne Berg (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Enligt tidningsuppgifter i SvD den 25 januari 2011 planerar Telenor i Norge att ta betalt av bland andra NRK och Youtube för att distribuera deras videomaterial i sitt nät.

Syftet sägs finansiera investeringar i näten för att öka kapaciteten. Att nätoperatörer skulle göra något liknande i Sverige har efter vad jag vet inte varit aktuellt. Det finns dock en uppenbar risk att nätoperatörers manipulation av ett öppet Internet även sprider sig till Sverige.

Frågan handlar ytterst om yttrandefrihet. Yttrandefrihet är en av de grundläggande fri- och rättigheter som är fundamental i ett öppet, demokratiskt samhälle. Nätoperatörer ska inte tillåtas att bestämma över vilka hemsidor som konsumenterna ska ha tillgång till över huvud taget eller ens med vilka hastigheter. Om konsumenten betalt för en viss hastighet ska denna gälla oaktat hemsida. Detta är uppenbart en viktig del av den svenska demokratin att nätoperatörer inte kan välja hur allmänheten ska ha tillgång till olika hemsidor. Den befogenhet som Post- och telestyrelsen förväntas få om att besluta om nätoperatörernas skyldighet att tillhandahålla en lägsta tjänstkvalitet är ett steg i rätt riktning.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anna-Karin Hatt:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att nätoperatörer ska iaktta nätneutralitet mellan olika hemsidor?