den 14 mars

Fråga

2010/11:372 Rättssäkerhet i skattemål

av Krister Örnfjäder (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Bland småföretagare finns det i dag en oro för att rättssäkerheten i skattemål ska bli sämre. Skälet till denna oro är ett utredningsförslag som varit ute på remiss. Bland andra Småföretagarnas Riksförbund har varnat för regeringens förslag då det enligt dem kan komma att drabba småföretagare på ett negativt sätt.

De vill inte ha någon ändring av nuvarande ordning förrän kompetensen är säkerställd i förvaltningsrätterna i form av skatterättsliga specialavdelningar.

Jag vill därför fråga justitieministern om hon avser att agera så att några förändringar inte sker förrän denna kompetens är säkerställd.