den 14 mars

Fråga

2010/11:371 Riskkapital till svenska tillväxtföretag

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Enligt uppgift minskade riskkapitalbolagens investeringar i svenska tillväxtföretag med över 15 procent under 2010, detta trots att det var högkonjunktur. På två har minskningen varit 60 procent. Företrädare för riskkapitalföreningen anser att situationen är kritisk.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att förbättra situationen.