den 14 mars

Fråga

2010/11:370 Utredningen om ny könstillhörighetslag

av Marianne Berg (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Vänsterpartiet har vid flera tidigare tillfällen under flera års tid ställt frågor och interpellationer till socialministern angående utredningen om en ny könstillhörighetslag, en utredning som av socialministerns svar att döma uppenbart blivit en hyllvärmare på Regeringskansliet (se skriftlig fråga 2008/09:265, ip. 2008/09:181, skriftlig fråga 2009/10:454 samt ip. 2009/10:227). I den senaste interpellationsdebatten säger socialministern att beredningsarbetet fortsätter men kan som tidigare inte ange någon som helst tidsplan för detta arbete. Socialministern uppger sig ”ha goda grunder för detta”. Utredningen presenterades i mars 2007, det vill säga för exakt fyra år sedan. Remisstiden gick ut i november 2007. Det finns inga som helst indikationer på att den grupp av befolkningen som berörs av den omoderna könstillhörighetslag som gäller i dag, det vill säga transsexuella och deras anhöriga, på något sätt fått en bättre situation under dessa fyra år. Även om jag inte är helt nöjd med alla utredningens förslag så anser jag och Vänsterpartiet att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att modernisera lagen, i synnerhet som dagens lagstiftning ytterligare bidrar till transsexuellas psykiska ohälsa i stället för tvärtom. Att ändra lagen om fastställande av könstillhörighet är att ta ett steg för att utplåna transfobin i samhället. Därför är det både anmärkningsvärt, sorgligt och ignorant av socialministern att hantera frågan om transexuellas vård på detta minst sagt otillfredsställande sätt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet?