den 4 november

Fråga

2010/11:37 Kopparledningsnätet

av Irene Oskarsson (KD)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Det pågår en nedmontering av kopparledningsnätet på flera platser i Sverige. Samtidigt rapporteras det från dessa områden om en sämre mobiltäckning än vad man tidigare haft. Man befarar att detta ska bli ännu sämre när trycket på masterna ökar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra att mobiltäckningen är tillfredsställande, i hela Sverige, men framför allt i de områden som nu blir helt beroende av detta nät då kopparledningarna nedmonteras?