den 11 mars

Fråga

2010/11:369 EU:s fiskeavtal med Marocko

av Roland Utbult (KD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Vid ministerrådsmötet den 21 februari röstade Sverige nej till kommissionens förhandlingsmandat om en förlängning av fiskeavtalet med Marocko. Skälet ministern angav för det svenska ställningstagandet var att avtalet i sig strider mot folkrätten.

Kommer landsbygdsministern, i anledning av att ministerrådet ändå beslutade ge kommissionen förhandlingsmandat, att ta initiativ till att det förs en överträdelsetalan mot ministerrådet i EU-domstolen i syfte att få beslutet upphävt?