den 10 mars

Fråga

2010/11:367 Ny socialförsäkring för både sjuka och arbetslösa

av Gunvor G Ericson (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Ändringar i sjukförsäkringen och a-kassan som gör det svårare för många människor att få ersättning. Det har gjort att kostnader bollats över till kommunerna. Av dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen är det endast cirka hälften som har rätt till ersättning från a-kassan. En fjärdedel av allt försörjningsstöd – så kallat socialbidrag – går till arbetslösa, och försörjningsstödet kostar kommunerna ca 11 miljarder kronor per år.

Vissa kommuner har nu hittat ett sätt att bolla tillbaka kostnader på staten. Uppsala kommun har skapat korttidsjobb för arbetslösa med socialbidrag. Det är tillräcklig lång anställning för att ge rätt till a-kassa när anställningen avslutas. Och då blir kommunen av med utgiften. Finansieringen av korttidsjobbet har kommunen dessutom fått av staten.

Ett sätt att motverka detta bollande är att göra en helt ny socialförsäkring, en allmän försäkring för både sjuka och arbetslösa där också försörjningsstöd ingår, som då kan skatteväxlas från kommunerna. Då skulle en större helhetssyn och effektivitet kunna uppnås och inte minst skulle människor slippa hamna i kläm mellan olika regelverk.

Vilka åtgärder kommer arbetsmarknadsministern att vidta för att människor ska slippa bollas runt i systemen när stat och kommun försöker vältra över kostnader på varandra?