den 9 mars

Fråga

2010/11:363 Åtgärder mot fusk med arbetsmarknadsstöden

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Det har framkommit uppgifter som tyder på att det är fullt möjligt att vara arbetslös och därmed komma i fråga för olika stödformer från Arbetsförmedlingen och samtidigt vara anställd och arbeta. Regeringens arbetsmarknadspolitik har återigen visat på stora brister när det handlar om kontroll, uppföljning och det viktigaste, det vill säga att de olika stödformerna inom arbetsmarknadspolitiken verkligen leder till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De som ytterst drabbas är de arbetslösa, som därmed inte får kvalitativa insatser som leder till ett arbete. Fusket som sker av oseriösa arbetsgivare drabbar också i en förlängning även seriösa företag genom osund och orättvis konkurrens. Statliga resurser i form av ekonomiska ersättningar till arbetsgivare för att stödja anställningar av arbetslösa verkar sakna relevant uppföljning och kontroll.

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att stoppa det fusk som uppenbarligen kan ske i de olika stödformerna inom arbetsmarknadspolitiken?