den 8 mars

Fråga

2010/11:358 Idrottsklubbars betalningsansvar vid polisinsatser

av Mattias Karlsson (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Svensk elitfotboll och i viss mån även ishockeyn är i dag hårt pressade av ekonomiska svårigheter och spelarflykt.

De senaste åren har allt fler klubbar, för att ha möjlighet att skapa sig bättre ekonomiska förutsättningar, valt att organisera sin elitverksamhet i bolagsform, samtidigt som andra väljer att fortsätta driva elitverksamheten i ideell form. I realiteten fungerar det på samma sätt oavsett i vilken form verksamheten drivs.

Genom en dom i kammarrätten har det ställts krav på att de elitklubbar som valt att driva verksamheten i bolagsform ska stå för kostnaden för polisinsatser i samband med arrangemang. Polisen har också uttalat ett intresse för att driva frågan om att detta ska gälla även för elitverksamhet som drivs i ideell form. Sammantaget skapar detta en oro inom svensk klubbidrott och riskerar att ytterligare försvåra den ekonomiska situationen samt även skapa orättfärdiga konkurrensfördelar för idrottsföreningar som valt att driva sin elitverksamhet i ideell form. Det är också oklart huruvida en klubb kan bli betalningsskyldig för en polisinsats som sker utanför arenan. Frågan är också om en klubb ska betala för en polisinsats som i efterhand bedöms som alldeles för stor. Den lagstiftning som i dag råder på området kom till på en tid då idrottsaktiebolag inte existerade och det inte fanns en debatt om huruvida elitidrotten ska jämställas med underhållningsindustrin.

Hur ser justitieministern på klubbarnas oro och är hon beredd att ta några lagstiftningsinitiativ för att åstadkomma enhetliga regler för vad polisen ska tillåtas att ta betalt för?