den 7 mars

Fråga

2010/11:356 Djurvälfärd vid valjakt

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Valjakt är en kontroversiell fråga som man kan lägga många aspekter på. I den här frågan vill jag lyfta välfärden för valarna. Enligt min mening är djurens behov av välfärd universellt. Av den anledningen är det viktigt att vi inom varje område där djur utnyttjas belyser och beaktar djurvälfärden.

Inom valjakten används harpuner som avlossas från fartyg. Dåligt väder och höga vågor medför många gånger att det är svårt att få en perfekt träff. När harpunen träffar valen så borrar den sig in i valens kropp, där den sedan exploderar. I de fall där valen inte dör direkt drabbas den av lidande. Enligt siffror från World Society for the Protection of Animals, WSPA, så är det endast 40 procent av de valar som harpuneras som dör inom tio sekunder. WSPA säger sig dessutom ha vetenskapliga bevis för att vissa valar utsätts för ett långtgående lidande, i vissa fall under mer än en timme.

Vid förra årets IWC-möte föreslog Englands regering att djurvälfärdsaspekterna vid valjakt ska belysas och beaktas bättre i framtiden. Enligt min mening bör Sverige inta en ledande position i världen då det gäller djurs behov av välfärd. Av den anledningen är det viktigt att Sverige tydigt ställer sig bakom Englands initiativ och arbetar aktivt för att valarnas behov av välfärd ska belysas och beaktas bättre i framtiden.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Avser lansbygdsministern att ta något initiativ så att djurvälfärdsaspekterna vid valjakt belyses och beaktas bättre än vad som är fallet i dag?