den 4 mars

Fråga

2010/11:355 Utbildning som leder till arbete

av Maria Stenberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Trots att Sverige har en massarbetslöshet och en långtidsarbetslöshet som bitit sig fast, upplever arbetsgivare att det är svårt att finna arbetstagare med rätt kompetens. Uteblivna satsningar på vuxenutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar har blivit ett matchningsproblem både för arbetsgivare och arbetslösa människor.

Svårigheterna för arbetsgivare att hitta rätt kompetens kan i värsta fall innebära minskad produktion och sämre lönsamhet. Konsekvensen av det drabbar även de arbetslösa människorna som inte får chansen till ett nytt arbete.

Den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbildningen visar på ett mycket gott resultat för de studerande och innebär vid avslutade studier i mycket stor utsträckning ett nytt arbete. Tyvärr finns uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan som visar att det är få arbetslösa som går på utbildningarna. Utbildningarna är i stor utsträckning en god möjlighet för människor att byta yrke och når alltså inte de redan arbetslösa på ett tillfredsställande sätt.

Avser utbildningsministern att vidta några åtgärder för att öka antalet arbetslösa som går på en eftergymnasial yrkesutbildning?