den 4 mars

Fråga

2010/11:353 Unga med funktionshinder och deras arbetsmarknad

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

En av våra viktigaste utmaningar i dag är att bekämpa utanförskapet och underlätta för fler människor att kunna få en anställning eller starta eget företag. De reformer som genomförs i skolan och gymnasieskolan är mycket viktiga för att förebygga ungdomsarbetslösheten. Personer med invandrarbakgrund och personer med funktionshinder har enligt Arbetsförmedlingen fortfarande svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. När det gäller unga med funktionshinder är det angeläget att fortsätta reformera gymnasieskolan och gymnasiesärskolan så att fler ungdomar erbjuds alternativa studievägar som kan underlätta en anpassad sysselsättning efter studierna. Alltför många hamnar direkt i kommunens dagliga verksamheter eller annan typ av sysselsättningsverksamhet med ersättning från Försäkringskassan. Det måste finnas flera vägar och möjligheter efter studierna, och där kan regeringen göra mer.

Det finns företag som är villiga att anställa unga med funktionshinder och därmed skulle det också innebära att den enskilde ersätter ett bidrag med en riktig lön. Detta är något som vi måste stötta. Företagen påpekar samtidigt att det skulle kännas tryggare att ha övergångsregler under en viss period så att även företaget kan känna en trygghet i anställningen. I dag upphör ersättningen från Försäkringskassan omgående.

Mot bakgrund av ovan vill jag fråga statsrådet om hon och regeringen planerar att vidta några åtgärder som kan underlätta för företag att anställa unga med funktionshinder?