den 2 mars

Fråga

2010/11:344 Cyberfrihet

av Roza Güclü Hedin (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Kina är ett av de länder där Internet blir censurerat.

Falun är ett av de sökord som regimen i Kina aktivt har valt att blockera.

För Falu kommun har den frågan fått konsekvenser.

Ett konkret exempel är den stora internationella Safe Community-konferensen som Falu kommun nu planerar inför och som går av stapeln i Falun september 2011. Information och kontaktuppgifter finns på Falu kommuns hemsida. De i Kina som vill ta del av information kring konferensen kan inte söka och Falu kommun hindras att nå ut med budskapet till en stor grupp som måste nås.

Detta skapar problem för båda parter som har intresse i denna fråga.

Min fråga till utrikesministern blir följande:

Avser utrikesministern att verka för cyberfriheten i Kina så att den censur Kina har lagt på Internet upphör?