den 2 mars

Fråga

2010/11:343 Barnkonventionen och skärpta passregler

av Anita Brodén (FP)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Sverige skärpte under våren 2011 kraven på giltigt pass och identitetshandlingar. Detta har bland annat fått som konsekvens att det för somalier i princip är omöjligt att komma hit som anhöriginvandrare.

Vi har under de senaste veckorna kunnat läsa om en somalisk kvinna som befinner sig i Sverige i väntan på att kunna återförenas med sina barn och make som befinner sig i ett flyktingläger i Kenya. Familjen har inte fått återförenas trots att makens pass utfärdats av Somalias övergångsregering TFG, som erkänns av Sverige.

Fallet statuerar hur en familjs rätt till återförening och barnkonventionens krav på barns rätt att vara med sina föräldrar helt satts åt sidan. Bakgrunden till de skärpta passreglerna och kraven på identitetshandlingar var i sig rätt, men intentionen från lagstiftarens sida kan inte ha varit att åsidosätta internationella barnkonventionen och familjers rätt till återförening.

Migrationsöverdomstolen har glädjande nog valt att åter ta upp frågan och komma med ett klargörande.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag om statsrådet avser att agera så att de skärpta kraven på pass och identitetshandlingar inte strider mot barns och föräldrars rätt att leva tillsammans.