den 28 februari

Fråga

2010/11:337 Redovisning av bonusar

av Gustav Fridolin (MP)

till statsrådet Peter Norman (M)

Finansmarknadsministern har vid ett flertal tillfällen uttalat sig kritiskt mot vidlyftiga bonussystem och den kultur de skapar, senast i Ekots lördagsintervju den 26 februari. Ett av de verktyg som i dag finns på plats för att begränsa utbredningen av en oansvarig bonuskultur är de bestämmelser i främst aktiebolagslagen som i korthet reglerar att beslut om ersättningar till ledande befattningshavare ska tas av bolagsstämman och att storleksordningen på sådana ersättningar ska framgå i årsredovisningen. Reglerna innebär att man på ett ganska effektivt sätt gör det olagligt med ersättningar och bonusprogram som döljs för bolagets ägare. Reglerna kom till efter initiativ av Miljöpartiet i det dåvarande samarbetet med den socialdemokratiska regeringen om en ny aktiebolagslag. I en utredning beställd av regeringen (SOU 2009:34) föreslås dock att reglerna avskaffas, vilket också är i enlighet med utredningens uppdrag som det skrevs av regeringen. Det ter sig märkligt att förbereda ett borttagande av effektiva verktyg för att begränsa skadlig bonuskultur samtidigt som man uttalar sig kritiskt mot just en sådan kultur.

Av den anledningen vill jag fråga finansmarknadsministern om han avser att återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med SOU 2009:34 i denna del.