den 28 februari

Fråga

2010/11:336 Finsk tv i hela Sverige

av Sven-Erik Bucht (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Frågan om möjlighet att se finsk tv i Sverige har diskuterats under en mycket lång tid. Sedan övergången från analoga till digitala sändningar är det boende i Mälardalen som kan se TV Finland genom marknätet. Men norra Sverige, till exempel Kirunaområdet, samt Göteborg och Borås med flera orter i västra Sverige med många finsktalande invånare, saknar denna möjlighet.

Att kunna se finsk tv är en viktig del i minoritetspolitiken. På så sätt kan finsktalande i Sverige behålla och utveckla sitt modersmål och ta del av kulturutbudet i Finland. Betydelsen av detta har konstaterats sedan en lång tid tillbaka, eftersom en överenskommelse om spridning av tv-kanaler från respektive land tecknades av Sverige och Finland i mitten av 80-talet.

Kulturministern uppgav i ett frågesvar för fyra år sedan att hon var ”mycket glad över att det har varit möjligt att utvidga utbytet och att det därför kommer att vara betydligt flera i Sverige som får möjlighet att ta del av en finsk kanal i fritt tillgängliga marknätssändningar”. Då handlade det om lösningen för Mälardalen.

För att fler ska kunna ta del av finsk tv i Sverige krävs det större anslag till tv-utbytet mellan länderna. Det handlar bland annat om sändningskostnader och ersättning till upphovsrättsorganisationer.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att finsktalande ska kunna se finsk tv i hela Sverige?