den 23 februari

Fråga

2010/11:331 Åtgärder mot bonuskulturen

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Finansmarknadsministern anser att det är ”provocerande” och ”uppseendeväckande dåligt” att banker och fondbolag inte följer reglerna för hur bonus ska hanteras.

Det är självklart bra att statsrådet är upprörd, det skickar viktiga signaler, men det behövs nog mer för att det ska till någon förändring. Till exempel kan böter eller bonusskatt vara effektiva åtgärder för att motverka den girighet som bonuskulturen är ett resultat av.

Därför vill jag fråga statsrådet Peter Norman följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder i form av att bötfälla finansbolagen eller införa bonusskatt?