den 22 februari

Fråga

2010/11:329 Avsaknaden av automatiska brandlarm på skolor

av Hans Backman (FP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I min hemkommun Hofors har det uppmärksammats att flera skolor saknar automatiska brandlarm. Detta är en stor säkerhetsrisk för barn och personal i våra skolor. Det finns ingen lag om brandlarm för skollokaler, något som kan bidra till det dåliga skyddet.

På till exempel Värnaskolan i Hofors krävs det att man fysiskt trycker på en knapp för att brandlarmet ska utlösas. Men utan automatiskt brandlarm finns risk att det tar lång tid innan någon upptäcker branden. Det kan ju också hända att små barn inte kommer sig för att trycka på knappen själva och att branden därför får tid på sig att utvecklas från en liten hanterbar brand till en farlig stor brand.

Med tanke på skolbarnens och skolpersonalens säkerhet är det olyckligt att skolor saknar automatiska brandlarm. Jag vill därför ställa följande fråga:

Avser justitieministern att ta initiativ som innebär att ett lagstadgat krav ställs på att skolorna i Sverige ska ha automatiska brandlarm?