den 22 februari

Fråga

2010/11:328 Översyn av minerallagen

av Gustav Fridolin (MP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I en artikel i Fria Tidningen (den 12 februari) säger representanter för Näringsdepartementet att regeringen avser att göra en mindre översyn av minerallagen.

Det är mycket välkommet att regeringen nu vill göra en sådan översyn. Näringsministern har tidigare poängterat vikten av den lokala dialogen med markägare och kommuner. I ett skriftligt svar till Ulf Holm, MP, i september 2009 skrev näringsministern till exempel:

”Att den lokala dialogen med markägare och kommuner fungerar på ett tillfredsställande sätt är viktigt när det gäller prospektering och utvinning av mineral.”

I början av februari månad i år klargjorde också näringsministern i en interpellationsdebatt med mig att ”det inte ska vara någon storskalig utbyggnad av gas i Sverige”.

Mot bakgrund av löftet om att inte medverka till en storskalig utbyggnad av fossilgas i Sverige och poängterandet av kommunernas och markägarnas betydelse i beslutsprocessen i samband med projektering och utvinning, vill jag fråga näringsministern följande:

Kommer näringsministern att verka för att frågan om ett kommunalt veto mot utvinning av fossil energi och/eller ett förbud mot utvinning av fossil energi att finnas med i den annonserade översynen av minerallagen?