den 22 februari

Fråga

2010/11:324 Möjligheter till forskning inom Öresundsregionen

av Luciano Astudillo (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Forskningsmiljöerna inom teknik, medicin och naturvetenskap i Öresundsregionen är fortfarande bland de 30 bästa i världen. Men regionen tappar mark i snabb takt gentemot framväxande forskningskluster i Asiens tigerekonomier. Sedan 1998 har Öresundsregionen som forskningskluster inom teknik, medicin och naturvetenskap halkat ned från 15:e till 22:a plats. Då räknas forskningen vid universiteten i bland annat Köpenhamn, Roskilde och Lund in. Rankningen bygger på en omfattande inventering av antalet avhandlingar och artiklar i världens 6 500 mest citerade vetenskapliga tidskrifter.

Sedan den tidigare rankningen 1998 är det framför allt i Asien som nya heta forskningsmiljöer dykt upp. Beijing, som inte ens platsade bland de 15 bästa 1998, är numera på plats nr 3. På plats 11 och 13 har Seoul och Shanghai tagit sig in. Även i södra Europa har forskningsklustren gått starkt, de senaste tio åren har bland annat Rom och Madrid gått om Öresundsregionen.

De senaste årens ökade integration i Öresundsregionen innebär att regionen är en stark tillväxtregion. För att Öresundsregionen ska fortsätta att vara en attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion krävs att integrationen fortsätter att utvecklas inom olika områden. En medveten satsning på forskning och utveckling är därvidlag avgörande. Mot den bakgrunden vill jag fråga utbildningsministern:

Vilka initiativ är utbildningsministern beredd att ta i syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften av forskningen i Öresundsregionen?