den 22 februari

Fråga

2010/11:323 Växjö Värnamo Biomassa Gasification Centre, VVBGC

av Carina Hägg (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Det har visat sig svårt att genomföra Växjö Värnamo Biomassa Gasification Centre, VVBGC. Projektets syfte har varit att skapa en demonstrationsanläggning och på lite längre sikt även en produktionsanläggning för nya fordonsbränslen som utvecklas från biomassa. Tanken har varit att VVBGC skulle skapa ett konsortium som tillsammans med Energimyndigheten skulle finansiera projektet.

Energimyndigheten drar sig nu ur projektet då VVBGC inte kan ställa upp med de 120 miljoner kronor som myndigheten kräver för att de ska gå in med resterande pengar. Myndigheten har pekat på den av regeringen angivna budgetnivån. Energimyndigheten har en begränsad budget för sin uppgift. Samtidigt har förväntade direktiv från regeringen uteblivit. Såväl Energiutvecklingsnämnden som Energimyndigheten har att verka utifrån de ramar som regeringen ställt upp.

Forskning om energislag som syntetgas har ett stort samhällsintresse. Representanter från regeringen har varit på besök i Värnamo och jag förväntar mig att de uttalanden som då gjordes avspeglar sig i de beslut som fattas från regeringens och Energimyndighetens sida.

Jag vill därför fråga näringsministern om hon vidtagit några åtgärder för att säkra den viktiga forskning om biomassa, förgasning och syntetgas som pågår inom VVBGC-projektet.