den 22 februari

Fråga

2010/11:322 Ursprungsmärkning och dioxiner i kött

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Larmen om dioxin i kött kommer och går med jämna mellanrum och konsumenters oro för att köpa dioxinförgiftat kött är befogad. Det kan förefalla vara en självklarhet att man som konsument ska kunna veta vad det är för produkt man köper och var den kommer ifrån, men så är inte fallet i Sverige i dag. Ursprungsmärkning är i dag enbart obligatoriskt på nötkött vilket innebär att man som konsument inte vet ursprung eller risk för giftigt kött från andra köttslag. Ytterligare en aspekt i fråga om konsumentinformation rör den om djurskydd. Utan tillräcklig information har inte konsumenten möjlighet att utöva sin konsumentmakt och på så sätt påverka produktionen och främja ett bättre djurskydd.

År 2010 ställde sig den svenska regeringen bakom rådets gemensamma ståndpunkt om utökade krav på ursprungsmärkning av färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get eller fjäderfä. Frågan behandlas just nu i ministerrådet och EU-parlamentet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga landsbygdsministern:

Avser landsbygdsministern att driva på i frågan om ursprungsmärkning av allt kött och, i så fall, när väntas detta implementeras i Sverige?