den 29 oktober

Fråga

2010/11:32 Inbjudan av iransk delegation

av Maryam Yazdanfar (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Utrikesdepartementet har bjudit in en iransk parlamentarisk delegation till Sverige. Med anledning av detta och den iranska regimens flagranta och kontinuerliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna samt medvetna strategi för säkerhetspolitisk instabilitet i Mellanöstern frågar jag utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att öppet och offentligt förklara syftet med den iranska delegationens besök och vad det är tänkt att leda till framgent?