den 21 februari

Fråga

2010/11:317 Framtida regioner

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Sedan Ansvarskommittén slutförde sitt arbete den 27 februari 2007, syftande till att skapa grund för en ny samhällsorganisation, har på framför allt läns- och landstingsnivå ett omfattande arbete för att förbereda en ny regionindelning genomförts runt om i landet. Från regeringens sida har bland annat generaldirektören Mats Sjöstrand getts i uppdrag att göra en översyn av den statliga förvaltningen i syfte att göra den mer tydlig på regional nivå.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta under denna mandatperiod med anledning av dels det arbete som genomförts på den regionala nivån, dels utredningen om den statliga förvaltningens regionala dimension?