den 18 februari

Fråga

2010/11:315 Konsekvenserna av det förändrade sjöfartsstödet

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Första september 2009 ändrade regeringen förordningen om sjöfartsstöd och uteslöt därmed företag som sysslar med så kallad tjänsteexport från rätten att erhålla stöd. Enligt de nya reglerna är det endast fartyg som transporterar gods eller passagerare som är berättigade till stöd. Till följd av detta har en rad företag drabbats av allvarliga bekymmer. Exempelvis har Göteborgsföretaget Marin Teknik nu tvingats varsla 60 personer. Orsaken är att företagets båtar utför samhällsviktig sjömätning och undervattensinspektioner och därmed inte har rätt till något sjöfartsstöd efter regeringens beslut.

Att åter inkludera företag som sysslar med tjänsteexport är inget hinder sett utifrån ett EU-rättsligt perspektiv. Den statliga sjöfartsutredningen föreslog i oktober 2010 också att en sådan korrigering av reglerna skulle ske. Sedan dess har regeringen dock inte agerat och allt fler jobb riskerar nu att försvinna.

Min fråga till statsrådet är därför när hon avser att ta initiativ till att ändra reglerna för sjöfartsstöd så att företag som sysslar med tjänsteexport åter kan bli berättigade till stöd.