den 17 februari

Fråga

2010/11:314 Mänskliga rättigheter i Iran

av Maryam Yazdanfar (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

De demokratiska krafternas röster i Nordafrika och Mellanöstern ekar i land efter land. I Tunisien, Egypten, Algeriet, Bahrain och Libyen har människor höjt sina röster för demokrati och mänskliga rättigheter. Under veckan har också den gröna iranska demokratirörelsen visat sin styrka offentligt.

I Iran, precis som på många av de andra platserna som nämnts, möter regimen dessa protester på det mest repressiva sätt. I Iran har situationen dessutom hårdnat. Enligt den officiellt publicerade informationen har minst 86 människor avrättats sedan årsskiftet vilket innebär att dödsstraffet tillämpas allt oftare i landet. Enligt officiella medier riskerar många fler invånare dödsstraff efter att ha ställts inför illegitima domstolsförfaranden. Många advokater och människorättsaktivister väntar i dag på att få hårda straff verkställda.

Efter den senaste veckans demonstrationer väntas läget förvärras. Den iranska regimen slår tillbaka genom att med våld ge sig på enskilda som protesterar.

Mot denna bakgrund frågar jag hur utrikesministern avser att agera, både på egen hand och i EU, till försvar för de mänskliga rättigheterna i Iran.