den 17 februari

Fråga

2010/11:312 Ersättning för sjuka djur

av Sara Karlsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I utredningen Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring som nyligen lades fram föreslås att den ersättning för produktionsbortfall som går ut till lantbrukare vars djur har smittats ska tas bort.

Förslaget har väckt kritik eftersom det ger upphov till större kostnader för de lantbrukare som drabbas vid smittoutbrott. Det riskerar att öppna upp för minskad kontroll och därmed försämrad djur- och folkhälsa.

Min fråga till landsbygdsministern är därför om han avser att agera i enlighet med utredningens förslag om slopade ersättningar.