den 17 februari

Fråga

2010/11:311 EU:s Mediaprogram

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

De europeiska filminstituten har gemensamt uttalat sin oro avseende de uppgifter som framkommit om att Media – EU:s program för stöd till den audiovisuella industrin – riskerar att få en betydligt minskad budget och att det finns planer på att det i framtiden inte längre skulle vara ett eget program inom EU. Då de europeiska filminstituten, däribland Svenska Filminstitutet, anser att Media är ett framgångsrikt program som varit viktigt för filmutvecklingen vill jag ställa följande fråga:

Avser kulturministern att ta några initiativ i EU med anledning av den oro som Svenska Filminstitutet och övriga europeiska filminstitut har gett uttryck för?