den 17 februari

Fråga

2010/11:310 Fordon för särskilda ändamål

av Lars Gustafsson (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Campingbilar, ambulanser och likbilar tillhör alla enligt direktiv 2007/46/EG kategorin fordon för särskilda ändamål. De är enligt direktivet avsedda för uppgifter som kräver särskilda karosseriarrangemang eller särskild utrustning. Däremot ingår inte limousiner i denna kategori, vilket gör att det uppstår problem att få detta fordonsslag typgodkänt vad gäller emissionskraven.

Detta är inte rimligt eftersom ökningen i totalvikt vid ombyggnad av fordon till limousin inte överstiger motsvarande ökning som vanliga fordon får vid tillkoppling av släpfordon. Den normala viktökningen vid ombyggnad till limousine för en dieselmotor och de flesta bensinmotoralternativen är ca 200 kilo. Detta kan jämföras med de emissioner ett släpfordon med vikter upp till 2 000 kilo ger upphov till. Till detta kan läggas den generellt högre utsläppsvolymen som fordon med släpfordon genererar genom bland annat ökat luftmotstånd. Ett specialfordon som limousinen drabbas genom att inte passa i nuvarande definitioner. Limousiner får inte utrustas med kopplingsanordning. Det är därför märkligt att de inte kan inkluderas i definitionen.

Nuvarande regelverk för att typgodkänna specialfordon enligt direktiv 2007/46/EG misslyckas med att inkludera viktiga specialfordon. För att inkludera aktuella specialfordon för definitionen bör därför större hänsyn tas till potentiell totalvikt.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av det anförda i frågan?