den 16 februari

Fråga

2010/11:308 Flyget mellan Sverige och Ryssland

av Fredrik Olovsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Direktflyget mellan Sverige och Ryssland är begränsat till ett par flygbolag till följd av dagens regelverk. Det innebär att den mångfald av möjligheter i resandet som finns till andra länder saknas när det gäller resandet till Ryssland. Det är rimligt att anta att fler möjligheter till resande mellan länderna skulle leda till mer turism, fler affärsrelationer och ett allmänt ökat utbyte.

Avser statsrådet att ta några initiativ som kan leda till ökad konkurrens och fler direktflyg till Ryssland?