den 14 februari

Fråga

2010/11:305 Införande av euron

av Gustav Fridolin (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Det står nu klart att de EU-länder som valt att behålla en penningpolitik och växelkurs anpassad efter sina förhållanden generellt har klarat finanskrisen bättre än länderna som infört euron som valuta. I flera länder förs diskussioner där man på goda grunder ser eurosamarbetet som en del av det som skapat ekonomiska problem och en försvårande omständighet när man försöker ta sig ur ekonomiska svårigheter. Detta har gjort att förtroendet för euron sjunkit kraftigt. I en undersökning bland 1 000 globala investerare, analytiker och handlare som presenterades samtidigt som World Economic Forum i Davos svarade sex av tio tillfrågade investerare att de trodde att minst ett av euroländerna övergett valutan före 2016. Knappt hälften av de tillfrågade befarade att euroområdet skulle kollapsa. Detta till trots har ledamöter av den svenska regeringen uttryckt en vilja att Sverige ska förnya diskussionerna om att införa euron.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern om han kan ge riksdagen besked om att ingen ny folkomröstning planeras om deltagande i EMU:s tredje steg och för hur lång tid detta besked är giltigt.