den 14 februari

Fråga

2010/11:303 Framtida risker med kontaminering av dricksvatten

av Jens Holm (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I torsdags kom beskedet att den nya reningen av det kontaminerade vattnet i Östersund fungerar mot parasiten Cryptosporidium. Olyckligtvis visar även en ny rapport från SMI att mer än vart tionde prov från landets största ytvattentäkter innehåller parasiten. Hälften av Sveriges dricksvatten tas från ytvattentäkter. Vattenexperter är eniga om att mikroorganismer så som parasiter, virus och bakterier är det nya stora hotet mot vårt dricksvatten. Detta kan även förvärras i och med klimatförändringarna som leder till ökad nederbörd och flera översvämningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att minska riskerna med kontaminerat vatten nu och i framtiden?