den 14 februari

Fråga

2010/11:302 Det kommunala vetot för vindkraft

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Regeringens införande av ett kommunalt veto för vindkraftsetablering har visat sig utvecklas till ett betydande hinder. Enligt Svensk Vindenergi har det kommunala vetot stoppat 380 planerade vindkraftverk och ytterligare 750 löper stor risk att stoppas (Kommunernas användning av vetot mot vindkraft, december 2010). Energimyndigheten menar i sin utredning av det kommunala vetot att det har brister och att tillståndsprocessen upplevs som rättsosäker och ineffektiv (16 kap. 4 § Miljöbalken – vad hände sen? december 2010). Tillståndsprocessen tycks ha försvårats och handläggningstiden förlängts. Därför menar Energimyndigheten att en översyn av det kommunala vetot för vindkraftsetablering är nödvändigt.

Energimyndighetens slutsatser går stick i stäv med energiminister Maud Olofssons svar i en riksdagsdebatt med Kent Persson (V) om vindkraftens förutsättningar i Sverige (interpellation 2010/11:66). I debatten sade Olofsson: ”Den reformering av regelverket för prövning av uppförande av vindkraft som genomfördes under 2009, innebär att utbyggnaden av vindkraft underlättas utan att kraven på en rättssäker och noggrann handläggning minskar.” Nu när det visat sig att det kommunala vetot inte lett till att utbyggnaden av vindkraft underlättas utan tvärtom försvåras, och att regeländringen är rättsosäker och ineffektiv, har Vänsterpartiet krävt att det kommunala vetot för vindkraftsetablering ska slopas. Glädjande nog har miljöministern stött detta förslag (DN den 4 februari 2011). Därför undrar jag hur miljöministern väljer att gå vidare i frågan. Jag är öppen för att diskutera frågan.

Vad avser miljöministern att göra för att ta bort de hinder som det kommunala vetot för vindkraftsetablering innebär för vindkraften i Sverige?