den 14 februari

Fråga

2010/11:301 Skydd av Arktis

av Anita Brodén (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I samband med riksdagens frågestund den 9 februari 2011 ställde undertecknad frågan om hur blivande ordförande för Arktiska rådet utrikesminister Carl Bildt tänker ta sig an frågan om att skydda naturmiljön i Arktis för att säkerställa livsbetingelserna för vårt rika växt- och djurliv och den biologiska mångfalden i detta känsliga område. Jag lyfte också fram de människor som bor i området.

Då utrikesministern valde att informera om de formella frågorna som för närvarande är aktuella samt hänvisade till det som ligger under nationell jurisdiktion fick jag inte svar på kärnfrågan som berörde det kommande ordförandeskapets syn på miljöskyddet i Arktis.

Min fråga till utrikesministern är därför vilken ambition utrikesministern har att under det svenska ordförandeskapet driva frågan om att skydda naturmiljön i Arktis.