den 11 februari

Fråga

2010/11:299 Effektivare regler vid överskuldsättning

av Anders Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Under 2010 beviljades nästan 4 900 skuldsatta personer skuldsanering och möjlighet till ett skuldfritt liv. Det är en ökning med 21 procent jämfört med föregående år. Antalet ansökningar var rekordhögt, nästan 8 000. Ansökningarna har stigit från en nivå på 3 000–4 000 åren 2000–2006 till att under borgerligt styre ligga avsevärt högre, 6 589 (2009), 6 528 (2008) och 6 831 (2007).

Det positiva med skuldsaneringslagen är att skuldsatta får en möjlighet att återställa balansen i sin ekonomi och att fler fordringsägare kan få betalt för en del av sina fordringar.

Antalet personer som beviljats skuldsanering kunde dock ha blivit ännu högre 2010 om inte kronofogden tvingats att skärpa sin tillämpning av lagen efter ett beslut från Högsta domstolen i höstas. Under sista kvartalet 2010 ökade därför andelen avslag med 10 procent.

På Kronofogdemyndigheten menar man att beslutet gör att kronofogden inte längre har samma möjlighet att bevilja lika många människor skuldsanering som tidigare. Det är olyckligt utifrån syftet med lagen, regeringens intentioner och då behovet av en skuldsanering är stort hos många, anser myndigheten.

Vilka initiativ avser justitieministern att ta för att underlätta Kronofogdemyndighetens arbete med skuldsanering?