den 11 februari

Fråga

2010/11:298 Mervärdesskattens framtid

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

EU-kommissionen har presenterat en grönbok om mervärdesskattens framtid med titeln Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdesskattesystem.

Det finns inte minst därför all anledning att fundera över momsen som är vår näst största skatteinkomstkälla och som står för en femtedel av den offentliga sektorns skatteintäkter. Momsundantagen beräknas ge nästan 9 miljarder i minskade skatteintäkter 2011, de reducerade momssatserna innebär minskade skatteintäkter på ca 39 miljarder.

Den gemensamma välfärden måste finansieras. Sverige står inför en demografisk utmaning, och krav reses på högre kvalitet. Vi måste dessutom göra stora investeringar i inte minst utbildning, forskning och infrastruktur för att klara den internationella konkurrensen. En bred skatteutredning borde tillsättas och inte minst momsen ses över i högre grad än vad den utredning som tillsatts avser att göra. Frågan är också vilken inriktning statsrådet har för momsen.

Avser finansministern att ta initiativ till att nedsättningarna i momsen expanderas och att intäkterna därmed minskas eller vill finansministern se en utveckling mot en mer enhetlig moms och därmed kanske också ökade intäkter?