den 11 februari

Fråga

2010/11:293 Undantag för sparbankerna

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Sparbankerna utgör en oerhört viktig del av banksektorn och har en avgörande betydelse för landsbygdens utveckling. Sparbankerna har i princip lika stor utlåning som inlåning och hög soliditet. Sparbankerna konkurrerar på helt andra villkor än de stora affärsbankerna och därför bör olika regelverk utformas för de olika bankformerna. Sparbankerna har avistainlåning hos annat institut än Riksbanken vilket kräver undantag i olika nya regelverk.

Just nu pågår ett arbete om ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, dessutom kommer Basel 3 så småningom att införas.

Utifrån ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Peter Norman:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att undantag ska göras för sparbankernas avistainlåning i de ovannämnda regelverken?