den 10 februari

Fråga

2010/11:292 Gårdsförsäljning av alkohol och folkhälsan

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Den av regeringen tillsatta ensamutredaren Lotty Nordling föreslår angående gårdsförsäljning av alkohol att tillverkare i hela EU ska få rätt att på vissa villkor sälja sprit, vin och starköl direkt till konsument i Sverige. Alkoholen behöver inte ens säljas på samma plats som den har tillverkats. Därför är det inte längre aktuellt att tala om att en sådan utveckling skulle gynna närproducerat, landsbygdsutveckling eller svenska tillverkare.

Förslaget har utformats på detta sätt då gårdsförsäljning inte är förenlig med Systembolagets ensamrätt på alkoholförsäljning. Regeringsuppdraget var att ordna gårdsförsäljning förenlig med EU:s regler, trots att tidigare utredning sagt att det inte går om man samtidigt ska behålla Sveriges alkoholpolitik.

Alkohol påverkar inte bara den som dricker utan även människor runt omkring. Forskning visar tydligt att ökad tillgänglighet leder till ökad konsumtion. Det vore därför olyckligt att genomföra ett förslag som skulle innebära fritt fram för försäljning av alkohol i ett okontrollerat antal butiker.

Folkhälsoinstitutet har tillsammans med forskare vid Stockholms universitet på uppdrag av utredaren räknat på hur förslaget kan komma att påverka folkhälsan. De visar att förslaget kan leda till ungefär 500 legaliserade sprit­butiker i Sverige, de flesta i eller i anslutning till de stora städerna. Dessa butiker beräknas resultera i cirka 2,3 miljoner nya sjukdagar med frånvaro från arbetsmarknaden, vilket stämmer dåligt överens med regeringens ambitioner att få fler människor i arbete i stället för i sjukförsäkringen.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte sjukskrivningarna ska öka och folkhälsan försämras om gårdsförsäljning tillåts enligt förslaget?