den 28 oktober

Fråga

2010/11:29 Helikopterteknikerbrist och inköp av ny medeltung helikopter till Försvarsmakten

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I medierna rapporteras att Försvarsmakten tappar helikoptertekniker i och med att det nya anställningsavtalet träder i kraft. 18 unga officerare vid Helikopterflottiljen har valt att inte skriva på det nya avtalet om internationell tjänstgöring. De flesta är enligt medierna högst specialiserade helikoptertekniker och därmed en kritisk kompetens vars förlust påverkar Försvarsmaktens helikopterförmåga.

Samtidigt pågår det en upphandling av nya medeltunga helikoptrar, helikopter 16, där både Sikorsky och Eurocopter enligt medierna har lagt anbud. Ett beslut om nya medeltunga helikoptrar ska enligt försvarsministern fattas under hösten.

Den nya helikopter 16 ska täcka den brist som i dag uppstår främst åren 2013–2017. Helikoptrarna ska enligt försvarsministern användas i Afghanistan, men är samtidigt en resurs för hela Sveriges säkerhet om en omfattande kris skulle uppstå.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern:

Hur påverkar, enligt försvarsministerns ställningstagande, tappet av helikoptertekniker Försvarsmaktens förmåga att integrera ett nytt helikoptersystem?