den 9 februari

Fråga

2010/11:288 Skattebefrielse för biodrivmedel

av Jacob Johnson (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Enligt tidigare beslut (prop. 2009/10:41) gäller generell skattebefrielse för biodrivmedel längst till och med 2013. Enligt budgetpropositionen för 2011 ska skattebefrielse gälla från och med 2011 för låginblandning av 6,5 respektive 5 procent av etanol respektive biodiesel. Däremot ska sedvanlig skatt tas ut på inblandning därutöver trots att inblandning av biodrivmedel enligt EU:s bränslekvalitetsdirektiv nu tillåts till 10 procent etanol respektive 7,5 procent biodiesel. Här föreligger till synes en motsättning relativt den generella skattebefrielsen för biodrivmedel.

Enligt underhandsuppgifter är det teoretiskt möjligt att skattebefria även de låginblandade biodrivmedlen upp till vad som tillåts i bränslekvalitetsdirektivet, men att det antagligen kräver en omanmälan av det statliga stödet eftersom stödbudgeten och förutsättningarna ändras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Avser miljöministern att ta något initiativ så att generell skattebefrielse ska gälla alla biodrivmedel enligt EU:s bränslekvalitetsdirektiv?