den 31 januari

Fråga

2010/11:267 Sårbarhet i mobil- och datatrafiken

av Sven-Erik Bucht (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Den gångna helgen under lördag och söndag den 29–30 januari slogs stora delar av mobil- och datatrafik ut i Norrbotten, vilket fick allvarliga konsekvenser.

De kabelbrott som var orsaken till det inträffade blottade stora brister, bland annat gick inte polis och räddningstjänst att nå. Bristfällig information till allmänhet och företag om vad som hänt blev en annan konsekvens av händelsen.

Myndigheten för samhällskonsekvens, MSB, som har beredskap för att assistera vid kriser, kopplades aldrig in. Inte heller länsstyrelsen, som har krisledningsansvar, fick information om vad som hänt.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta med anledning av den inträffade händelsen?