den 28 januari

Fråga

2010/11:266 Förhandlingar om OECD:s riktlinjer för exportkrediter

av Hans Linde (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, bildades 1961 och samlar i dag 31 industrialiserade hög- och medelinkomstländer, bland andra Sverige. Sen slutet av 1990-talet har det förts en gemensam diskussion i organisationen om riktlinjer för exportkrediter och kreditgarantier. Diskussioner resulterade i att organisationen 2003 antog gemensamma riktlinjer rörande hållbarhet på detta område, kallade Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits. Bland annat rekommenderas medlemsländerna att genomföra hållbarhetsanalyser vid exportkrediter och kreditgarantier. Dessa rekommendationer är inte juridiskt bindande, men utgör i realiteten ett gemensamt regelverk för medlemsstaterna.

Riktlinjerna har vid ett par tillfällen omförhandlats och nu pågår ytterligare en process för att se över riktlinjerna. Under processen har bland andra Amnesty International lyft behovet av att inkludera ramverk för mänskliga rättigheter vid exportkrediter. Detta borde vara ett okontroversiellt förslag. Alla stater har ett ansvar att motverka brott mot de mänskliga rättigheterna, även när det kommer till närings- och handelspolitik. Det borde vara ett minimum vid statligt stöd till privata kommersiella satsningar i andra länder att det finns effektiva system för att säkerställa att man inte stöder eller bidrar till satsningar som leder till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Ewa Björling:

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att Sverige ska verka för tydliga gemensamma riktlinjer i OECD rörande konsekvensanalyser för hållbarhet och respekt för de mänskliga rättigheterna vid exportkreditgivning?