den 28 januari

Fråga

2010/11:265 Unga förtidspensionerade

av andre vice talman Ulf Holm (MP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Antalet unga personer, de under 30 år, som förtidspensioneras har ökat kraftigt under en rad år. 2006 var det 19 400 personer som fick förtidspensionering, så kallad aktivitetsersättning, och år 2010 hade siffran ökat till 26 600 personer, en ökning på nära 40 procent. Detta är en utveckling som givetvis är mycket oroväckande, eller som socialförsäkringsministern själv uttryckt sig i Svenska Dagbladet den 26 januari: en ”politisk katastrof”. Det är klädsamt av ministern att ta på sig det politiska ansvaret för en misslyckad politik eftersom den kraftiga ökningen har skett under de år som moderaterna lett regeringen.

Jag anser inte att det kan vara rimligt att unga personer klassas som förtidspensionärer på löpande band och därmed får stämpeln som oattraktiva på arbetsmarknaden. Jag tror nämligen inte att merparten av dem som förtidspensioneras i dag är oattraktiva på arbetsmarknaden. Däremot är det uppenbart att de inte har givits förutsättningar att ta sig ut på arbetsmarknaden. Resultatet blir mänskligt lidande och en signal från samhället till den enskilde att man inte passar in. I stället får de leva på en minimal ekonomisk ersättning från samhället, med risk för att de stannar kvar i förtidspensionering resten av livet. Den politiken är fel väg och något måste göras från regeringen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka initiativ och åtgärder ministern kommer att vidta för att minska antalet unga som förtidspensioneras.