den 27 januari

Fråga

2010/11:261 Fortsatt tillverkning av surströmming

av Eva Sonidsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Frågan om fortsatt dispens för fiske av strömming i Östersjön diskuterades förra året i riksdagen. Landsbygdsministern sade vid det tillfället att myndigheterna nu i vår skulle lämna en slutrapport i ärendet inför regeringens fortsatta hantering av frågan.

Livsmedelsverket har i sitt underlag i ärendet menat att strömming större än 17 centimeter inte behöver fortsatt dispens. Att inte kunna fortsätta att fiska strömming över 17 centimeter skulle innebära dödsstöten för surströmmingstillverkningen, eftersom det är just den större strömmingen som används till surströmming.

Som det framkom i riksdagsdebatten har surströmming långa anor, ända från mitten av 1500-talet. Då kan inte denna tradition brytas på grund av byråkratiska regler om fiskens längd. Självklart måste ambitionerna höjas för att få bort dioxin och PCB från all strömming som fiskas i Östersjön, men under tiden måste även strömming längre än 17 centimeter kunna undantas från EU:s regler.

Avser landsbygdsministern att vidta åtgärder för att garantera fortsatt möjlighet till surströmmingstillverkning efter kommande årsskifte?