den 28 oktober

Fråga

2010/11:26 Neddragningar i nattågstrafiken och konsekvenser för besöksnäringen i övre Norrland

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den 1 november går remisstiden ut för Rikstrafikens utredning om förändringar i nattågstrafiken till övre Norrland. Utredaren föreslår en halvering av nattågstrafiken för att spara pengar. Samme utredare har även konstaterat att kostnaden för nattågen till stor del redan betalas av resenärerna själva. Endast 20-25 procent ersätts av Rikstrafiken. En halvering av nattågstrafiken kommer att vara förödande för besöksnäringen i Övre Norrland i bland annat Kiruna, Björkliden och Riksgränsen. För till exempel Björklidens anläggning är nattågstrafiken anläggningens livsnerv. Riksgränsen uppskattar ett direkt intäktsbortfall på 3,5 miljoner kronor om tillgängligheten med tåg försämras. En neddragning av nattågstrafiken kan innebära att man som besökare väljer bort Kirunafjällen.

I den nya regeringsdeklarationen skriver regeringen att man bara kan hålla samman vårt samhälle om man ser hela Sverige. Det står vidare: "Sverige är ett vidsträckt land. Här finns både större städer och landsbygd. Alla delar av Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Sverige ska ha ett väl fungerande transportsystem. En attraktiv kollektivtrafik, ökad framkomlighet på väg och järnväg liksom bra kommunikationer som knyter samman stad och land."

Därför vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att denna mycket viktiga nattågstrafik ska få fortsätta för en fortsatt kraftfull utveckling av besöksnäring, och ett växande näringsliv i övre Norrland?