den 26 januari

Fråga

2010/11:257 Tvångsskrivning i Norge

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Norska skattemyndigheten har beslutat att alla som arbetar i Norge mer än 183 dygn på ett år ska folkbokföras i landet. Anledningen till detta är det i och för sig vällovliga syftet att förhindra förekomsten av falska identiteter, eftersom det hittills har varit enkelt att få tillfälliga norska personnummer.

Det finns tusentals svenskar, boende i kommunerna efter den norska gränsen, som arbetar i Norge. Det är dessutom numera rätt av Arbetsförmedlingen att anvisa en arbetslös person arbete i Norge. Om alla som bor i Sverige och arbetar i Norge nu blir tvångsskrivna i Norge, får det omfattande konsekvenser, bland annat för deras sociala trygghetssystem och rösträtt i kommunala val. Det strider på alla sätt mot deras medborgerliga rättigheter att själv få välja var de vill bo och därmed var de ska vara folkbokförda.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att svenskar boende i Sverige och med ett arbete i Norge tvångsskrivs i Norge?