den 25 januari

Fråga

2010/11:252 Ambulansflyg i Norrland

av Isak From (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

För patientsäkerhet och en god vård är det nödvändigt att patienter i norra Sverige ibland akut behöver transporteras till Norrlands universitetssjukhus i Umeå eller till andra universitetssjukhus i landet. Det förutsätter att ambulansflygplan ska kunna landa och lyfta på alla flygplatser i regionen dygnet runt.

I dag är det inte alltid så, vilket har fått tragiska följder.

Det är inte rimligt att det finns väsentligt stora skillnader i landet, om man ser till förutsättningarna att snabbt ta sig till avancerad specialistsjukvård, som till exempel för tidigt födda barn, som snabbt behöver ta sig till Umeå, svårt brännskadade som snabbt behöver ta sig till Uppsala eller patienter med akuta pulsåderbråck till Umeå, Uppsala eller Göteborg.

Under 2009 lämnade Transportstyrelsen ett förslag till regeringen, som innebär att staten ska ta ett ansvar för den grundläggande beredskapen dygnet runt på ett antal flygplatser i hela landet. Syftet är att säkerställa förutsättningar för samhällsviktiga flygtransporter, varav sjuktransporter är de vanligaste. Hittills har regeringen inte tagit ställning till frågan.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att inte akut sjuka människor dör på grund av att ambulansflyg inte kan landa eller lyfta, då flygplatsen på närmaste orten är stängd?