den 27 oktober

Fråga

2010/11:25 Säker vinterkörning

av Lars Gustafsson (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Efter att ha konstaterat otillfredsställande resultat i bekämpningen av hälsofarliga partiklar i stadsmiljö, inriktar sig Trafikverket på att minska användningen av dubbdäck. Partikelutsläppen i stadsmiljö har till följd av trängselskatter och sänkta hastighetsgränser minskat.

Trafikverket har nyligen i en studie utförd av Väg- och transportforskningsinstitutet konstaterat dubbdäckens fördelar för trafiksäkerheten under vinterväglag. I större delen av Sverige bjuder väderleken någon gång under vintern på förhållanden där dubbdäck är nödvändiga för en säker trafikvistelse. Enligt Trafikverkets studie minskar risken för dödsolyckor med 42 procent om man använder dubbdäck jämfört med dubbfria vinterdäck. Trots det arbetar Trafikverket för att de större städerna i Mellansverige ska avråda eller – i likhet med i Stockholm – förbjuda användandet av dubbdäck.

I ljuset av de forskningsresultat som framkommit kring säker vinterkörning, vilka initiativ avser statsrådet att ta för att främja en säker vinterkörning?