den 25 januari

Fråga

2010/11:249 Ungdomars konditionsnivå

av Désirée Liljevall (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

En ny undersökning presenterad i Dagens Nyheter visar att ungdomar är i sämre fysisk kondition än för 20 år sedan, vilket leder till en ökad hälsorisk senare i livet. Ungdomarna riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

I genomsnitt har ungdomarna 10 procent sämre kondition än för 20 år sedan. Det gäller både tjejer och killar. Samtidigt minskar den fysiska aktiviteten i skolan alltmer. Många barn och ungdomar rör sig alltför lite.

Vilka åtgärder avser kultur- och idrottsministern att vidta för att ungdomars konditionsnivå ska förbättras?